Cách import số liệu nhập file excel vào stata

Nhóm MBA Bách Khoa hướng dẫn bạn cách đưa file excel vào chương trình Stata để thực hiện phân tích số liệu nhé.

Các bước import số liệu nhập file excel vào stata

Bước 1: Mở chương trình Stata

Bước 2: Vào menu File-Import-Excel Spreadsheet

Bước 3: Bấm nút Browse để chọn file excel, sau đó check vào Import first row as variable names.( nếu file excel có nhiều sheet thì bạn nhớ chọn đúng sheet cần đưa vào ở mục Worksheet nhé)

Sau đó nhấn ok. Là dữ liệu đã được đưa vào Stata rồi nhé

Để kiểm tra lại, bạn có thể gõ lệnh sum để thống kê mô tả các biến để xem đưa vào thành công chưa nhé

Như vậy bạn đã biết cách import số liệu nhập file excel vào stata. Quá trình làm có thắc mắc các bạn cứ liên hệ nhóm nhé.

 

Comments