Các tham số biểu đồ thông dụng khi vẽ đồ thị với Stata

Phần này nhóm Thạc Sĩ Phân Tích Stata ví dụ về các loại đồ thị khác nhau có thể được tạo bằng lệnh graph twoway. Điều này được minh họa bằng cách hiển thị lệnh và biểu đồ kết quả. Các tham số biểu đồ thông dụng sẽ được giới thiệu. Cơ bản là:

  • Chỉnh sửa nội dung chữ, màu sắc, vị trí của tiêu đề.
  • Màu nền, màu viền tiêu đề.
  • Đồ thị gồm tiêu đề, phụ đề, caption,và note.
  • Chỉnh nội dung tiêu đề cột x và y.
  • Co dãn tỉ lệ các cột khác nhau.
  • Chỉnh màu bên trong bên ngoài đồ thị.

Tập dữ liệu được sử dụng trong các ví dụ này có thể được lấy bằng lệnh sau:
use https://phantichstata.com/data/hsb2, clear

Chỉnh sửa nội dung chữ, màu sắc, vị trí của tiêu đề

Dùng lệnh sau để vẽ
graph twoway scatter read write, title("Scatterplot of Reading and Writing" ,color(blue) position(11))
Giải thích tham số biểu đồ: màu của title xanh blue, và màu vị trí ở vị trí 11 giờ( bạn tưởng tượng có cái đồng hồ 12 chữ số áp lên màn hình nhé)
 

Nếu muốn tiêu đề nằm bên trong hình thì thêm tham số biểu đồ ring(0) nhé, ngoài ra để chỉnh kích thước tiêu đề nhỏ lại xài lệnh này size(small) như sau:
graph twoway scatter read write, title("Scatterplot of Reading and Writing", color(blue) position(11) ring(0) size(small) )
 

 

Màu nền, màu viền tiêu đề

Giờ muốn tô màu nền cho tiêu đề là vàng, và màu viền là màu đỏ thì làm như sau:
graph twoway scatter read write, title("Scatterplot of Reading and Writing", box blcolor(red) bcolor(yellow) )
 

Tiêu đề gồm 3 dòng, mỗi dòng cách nhau 9 đơn vị sử dụng tham số biểu đồ sau:
graph twoway scatter read write,title("line0" "line1" "line2", linegap(9))
 

 

Đồ thị gồm tiêu đề, phụ đề, caption,và note

Ta thêm tham số biểu đồ:
graph twoway scatter read write, ///
title("Scatterplot of Reading and Writing") ///
subtitle("200 sinh vien") ///
note(trung hoc hoac tren) ///
caption(phantichstata.com)

 

Ngoài ra còn có thể chỉnh kích cỡ và vị trí của note và caption
graph twoway scatter read write, ///
title("Scatterplot of Reading and Writing") ///
subtitle("200 sinh vien") ///
note(trung hoc hoac tren , size(medium) position(5)) ///
caption(phantichstata.com , size(medium) position(5))

 

Chỉnh nội dung tiêu đề cột x và y

Còn đây là cách chỉnh nội dung tiêu đề cột x và y nhé, bằng tham số biểu đồ xtitle, ytitle
twoway scatter read write, ///
ytitle(Điểm thi viết) ///
xtitle(Điểm thi đọc)

 

 

Co dãn tỉ lệ các cột khác nhau

Nếu muốn co dãn tỉ lệ các cột khác nhau thì thêm tham số biểu đồ ysize() xsize() như sau:
twoway scatter read write ,ysize(4) xsize(6)
 

Các tham số biểu đồ trong ysize() xsize() dao động từ 1 đến 20, đây đơn giản chỉ là tỉ lệ của cột x so với y, do đó cách viết sau cùng ra một kết quả với cách viết ở trên twoway scatter read write ,ysize(2) xsize(3), do tỉ lệ 4:6 thì giống với tỉ lệ 2:3
Muốn cho font chữ lớn gấp 2 thì thêm tham số biểu đồ scale(2) như sau
graph twoway scatter read write, scale(2)
 

 

Chỉnh màu bên trong bên ngoài đồ thị

Giờ chỉnh màu nhé, màu bên ngoài đồ thị màu đỏ, bên trong màu vàng thì làm như sau:
twoway scatter read write ,graphregion( color(red) ) plotregion( fcolor(yellow) )
 

Bạn cứ trao đổi thêm với nhóm ở đây, hoặc comment bên dưới nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ Stata.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

Comments