Tải phần mềm Stata 17 miễn phí, cài đặt dễ dàng

Nhóm Thạc Sĩ hướng dẫn  các bạn tải phần mềm Stata 17 phiên bản 64 bít, cài đặt dễ dàng

Các bạn tải phần mềm Stata miễn phí bảng 17 x64  ở  đây

https://mega.nz/file/BiRxkK7K#ZFQF73TstTSfQyD7uj1CqFdByXDq3Krh-LMHBnv53eQ


Sau đó giải nén ra, bấm vào file Setup.exe để chạy chương trình. Cứ thế nhấn next, ok…

Sau khi cài xong thì chép file StataMP-64.exe trong thư mục Cracked exe đè vào file chương trình đã được cài đặt trong ổ C như sau

Sau đó cứ bật chương trình Stata17 lên và sử dụng enjoy it.

Như vậy việc tải và cài đặt Stata 17 miễn phí đã hoàn tất, các bạn có thể sử dụng nhé. Trong quá trình sử dụng các bạn có cần hỗ trợ cứ liên hệ nhóm theo số phone sau nhé

 

Comments