Tag Archives: tần số

Cách thực hiện thống kê tần số trong Stata

Giới thiệu thống kê tần số tabulation trong Stata

Thống kê tần suất xuất hiện của các biến định tính, ví dụ: giới tính, trình độ, tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập…Thống kê tần số để xác định số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong tổng thể. . Thống kê dùng phần mềm Stata. Thuật ngữ trong stata gọi là One-way table of frequencies hoặc tabulate oneway

Cách thực hiện thống kê tần số  trong Stata bằng hình ảnh

Giả sử ta có bảng số liệu như sau:

 

Cần thống kê tần số cho thuộc tính giới tính, với dữ liệu đã được mã hóa là 1 và 2. Ứng với 1 là Nam, 2 là Nữ

Bật Stata lên, đưa file dữ liệu vào, sau đó vào  Menu Statistics-> Summaries, tables, and test -> Frequency Tables -> One-way table

 

Đưa biến định tính cần thống kê tần suất vào ô Categorical Variable (có thể đưa vào 2 biến 1 lúc, tuy nhiên kết quả lúc đó sẽ ra bảng chéo tabulation)

 

Nhấn nút Ok, kết quả sẽ ra như sau:

 

Tuy nhiên,bảng này nhìn vào các giá trị Nam/Nữ được gán là 1,2 không đẹp lắm. Do đó ta cần gán nhãn label cho các giá trị 1 và 2 ứng với Nam/Nữ. Để hiện thị ra bảng kết quả có Nam, Nữ luôn thay vì 1,2

Cách làm gán nhãn label như sau:

 Vào menu Data-Variable Manager.

 

Nhấn tiếp vào nút Manage, màn hình sau hiện ra:

 

Bấm Create label, nhập vào các giá trị như trong hình và bấm OK

 

Khi đó, chạy lại thống kê tần số tabulation, sẽ ra được kết quả dễ hiểu như sau:

 

Phân tích kết quả:

Kết quả cho thấy tần số, phần trăm của từng nhóm giới tính trong mẫu như bảng trên. Có 195 người trong đó có 99 Nam và 96 nữ. Tỉ lệ Nam chiếm 50.77%, tỉ lệ nữ chiếm 49.23%

Trên đây là cách chạy tần số với Stata, bạn liên hệ nhóm Thạc Sĩ QTKD ĐH Bách Khoa tại https://phantichstata.com/lien-he-gioi-thieu để được hướng dẫn khi bạn cần bất cứ khó khăn nào khi xử lý dữ liệu với stata nhé.

Sau đây là video thực hành trực tiếp phân tích tần số tabulation trong Stata: