Stata – Tính giá trị trung bình cộng đại diện cho nhân tố

Hôm nay nhóm Thạc Sĩ QTKD Đại Học Bách Khoa Tp.HCM giới thiệu đến các bạn các bước tính giá trị trung bình cộng đại diện cho nhân tố sau khi đã thực hiện việc chạy phân tích EFA bằng Stata. Việc tính toán này làm cơ sở cho việc chạy tương quan, hồi quy ở các bước tiếp theo.

Mục đích

Giá trị của nhân tố sẽ bằng giá trị trung bình cộng của các biến của nhân tố đó. Ví dụ 1 nhân tố có 4 câu với giá trị lần lượt là 1 2 3 4 thì giá trị đại diện cho nhân tố đó sẽ là (1+2+3+4)/4=2.5

Ở hình này, biến HAILONG đã được tạo thành từ trung bình cộng của 4 biến HAILONG1,HAILONG2,HAILONG3,HAILONG4. Nhóm sẽ  hướng dẫn các bạn làm được sử dụng phần mềm thống kê Stata nhé

 

 

Cách tính giá trị đại diện cho nhân tố bằng cách trung bình cộng theo hàng sử dụng Stata

Đầu tiên, các bạn vào menu   Data > Create or change data > Create new variable (extended)

Bảng này xuất hiện:

– Ô Generate Variable: nhập vào tên biến mới sẽ được tạo ra

– Mục Egen Fucntion: chọn Row mean

– Ô Egen function argument Variables: nhập vào các biến cần tính trung bình cộng, cách nhau bởi khoảng trắng

Sau đó nhấn OK, như vậy giá trị trung bình cộng đại diện cho nhân tố đã được tính như trên hình đầu tiên.

Sau đây là video thực hành phân tích tính trung bình cộng rowmean bằng phần mềm Stata

Trên đây là cách tính giá trị trung bình cộng đại diện cho nhân tố.

Liên hệ nhóm ở đây ngay  https://phantichstata.com/lien-he-gioi-thieu để được:
– Xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong Stata

Comments