Cách phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha bằng phần mềm Stata

Nhóm MBA hotroStata@gmail.com giới thiệu bài viết về phân tích độ tin cậy bằng phần mềm Stata. Bài viết này tập trung vào giới thiệu phần lý thuyết và thực hành cách phân tích độ tin cậy cronbach's alpha bằng phần mềm Stata. Lưu ý là để chạy được, phải có tối thiểu hai biến được đưa vào.

Lý thuyết phân tích cronbach's alpha

Các bạn xem ở đây http://phantichspss.com/phan-tich-do-tin-cay-cronbachs-alpha.html. Các bạn sẽ được xem các khái niệm cơ bản về cronbach's alpha ở đó.

Thực hành cách phân tích cronbach's alpha trên phần mềm Stata

Giả sử thang đo ĐỘ TIN CẬY có 4 biến mã hóa là  TINCAY1 TINCAY2 TINCAY3 TINCAY4, giờ ta cần tính độ tin cậy của thang đo này.

Các bạn nhấn vào menu Statistics > Multivariate analysis > Cronbach's alpha

Chọn đưa 4 biến vào ô Variables.

Sau đó nhấn tab Option như chỗ màu đỏ trong hình.

Chọn Display item-test and item-rest correlation như bên dưới

Sau đó nhấn OK, kết quả ra như sau:

Nhìn vào kết quả này phân tích như sau

Cronbach’s Alpha của thang đo là 0.9111 > 0.7 . các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo(cột item-rest correlation)đều lớn hơn 0.4 . Không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào(cột alpha) có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0.9111. Vì vậy, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo.

Một số trường hợp dữ liệu xấu cần loại bỏ biến. Các bạn xem thêm cách loại bỏ biến khi chạy cronbach's alpha tại đây: http://phantichspss.com/quy-tac-loai-bien-khi-phan-tich-cronbachs-alpha.html

Sau đây là video thực hành phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha trong Stata

Như vậy, nhóm đã giới thiệu cách phân tích độ tin cậy bằng phần mềm Stata. Các bạn có cần hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến stata thì liên hệ nhóm nhé https://phantichstata.com/lien-he-gioi-thieu

Comments