Xử lý lỗi hiển thị dấu chấm . mà không hiển trị giá trị Wald chi2()= . Prob > chi2 = . khi phân tích Stata

Hiện tượng lỗi hiển thị dấu chấm . mà không hiển trị giá trị  Wald chi2()= .  Prob > chi2 = .  khi phân tích Stata

Khi phân tích Stata, như chạy hồi quy random effect, các chỉ số sẽ không hiển thị đầy đủ mà chỉ hiển thị dấu . như hình dưới.

File số liệu các bạn lấy ở đây nhé: phantichstata.com/data/loi-wald-chi2-prob-chi2.dta

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nhóm đã tìm được cách khắc phục. Chủ yếu là do độ lớn của các biến trong mô hình quá chênh lệch với nhau. Như ta thấy giá trị của biến DR khá cao so với các biến còn lại. Khi Stata tính toán sẽ không có sự cân đối và gây ra lỗi không hiển thị giá trị, mà lại hiển thị dấu chấm.

Cách xử lý Xử lý lỗi hiển thị dấu chấm . mà không hiển trị giá trị  Wald chi2()= .  Prob > chi2 = .  khi phân tích Stata

Mục tiêu là làm cho độ lớn các biến không chênh lệch quá xa, ví dụ biến DR này đơn vị đo bằng đồng, mình sẽ chuyển qua đơn vị đo bằng tỷ bằng cách chia cho 1 tỷ như sau:

replace DR=DR/10^9

Sau đó thực hiện chạy hồi quy lại để thử xem kết quả có đổi không

Như vậy giá trị Wald chi2()= .  Prob > chi2 = .   đã được thay đổi, hiện thị có số rõ ràng hơn. Và đồng thời hệ số hồi quy của biến DR là -.010288 cũng tăng đáng kể, tương đồng với các hệ số hồi quy khác hơn.Và lỗi hiển thị dấu chấm . mà không hiển trị giá trị  Wald chi2()= .  Prob > chi2 = .  khi phân tích Stata đã được khắc phục

SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

 

 

Comments