Sử dụng DO FILE để chạy các câu lệnh STATA

DO FILE là file chứa các câu lệnh để chạy chương trình. Tại sao tên gọi là DO FILE, bởi vì nó là tập tin có đuôi là .do

Nghĩa là chức năng trên giao diện của chương trình có sẵn thì hữu hạn nhưng với câu lệnh này bạn có thể sử dụng thêm các lệnh không có sẵn, ví dụ lệnh xttest0, xtserial…

Ngoài ra với những kiểm định phức tạp cần phải viết câu lệnh thì bạn phải lưu câu lệnh này lại.Việc này sẽ giúp bạn đỡ tốn thời gian và công sức, khi mà không phải ngồi bấm vào từng chức năng để chạy các kiểm định trong bài của mình

Về mặt giáo viên,giáo viên cũng muốn bạn nộp các câu lệnh đã chạy để giáo viên tự chạy lại (nếu cần) cho đỡ tốn thời gian. Do đó bạn cần nộp DO FILE. DO FILE này rất quan trọng khi bạn làm luận văn nhé


Bạn xem video cách làm ở đây nhé:

Comments