Dữ liệu bảng bị lỗi unbalanced panel khi dùng lệnh xtset

Khi cài đặt dữ liệu bảng thì các bạn cần sử dụng lệnh

xtset MÃ CÔNG TY, TÊN BIẾN THỜI GIAN

Tuy nhiên trong một số trường hợp sau khi chạy lệnh xong sẽ có kết quả là bảng không cân bằng như sau:

. xtset MaCongTy YEAR
       panel variable:  MaCongTy (unbalanced)
        time variable:  YEAR, 2015 to 2018, but with a gap
                delta:  1 unit

Trường hợp số liệu đầy đủ tốt thì sẽ ra kết quả bảng cân bằng như sau:

. xtset MaCongTy YEAR
       panel variable:  MaCongTy (strongly balanced)
        time variable:  YEAR, 2015 to 2018
                delta:  1 unit

Vậy unbalanced panel có ảnh hưởng xấu đến kết quả không, có phải là lỗi không? Và nguyên nhân do đâu.

Đầu tiên, kết quả này không phải là lỗi, nó chỉ là báo cho mình biết bảng không cân bằng. Vậy thế nào là cân bằng?

Giả sử có 10 công ty trong thời gian 4 năm. như vậy sẽ có 40 dòng số liệu, nhưng giả sử vì lý do gì đó mà có một công ty chỉ có số liệu 3 năm. Như vậy dữ liệu chỉ còn 39 dòng. Lúc đó số liệu sẽ không cân bằng unbalanced panel.

Ví dụ bảng cân bằng balanced panel

Ví dụ dữ liệu bảng không cân bằng( công ty có mã VNM không có dữ liệu năm 2017)

Như vậy dữ liệu bảng câu bằng khi có đầy đủ số liệu qua các thời đoạn.

Cách xử lý Dữ liệu bảng bị lỗi unbalanced panel khi dùng lệnh xtset

Các bạn cố gắng tìm đủ dữ liệu cho các công ty, không bị sót thời điểm nào cả, như vậy sẽ hết bị hiện tượng unbalanced panel. Còn nếu cố gắng mà vẫn tìm không được thì vẫn không sao nhé, vì bản chất là bị thiếu số liệu thôi chứ không phải lỗi mô hình.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

Comments