Cách cài đặt lệnh xtserial để kiểm tra tương quan chuỗi serial correlation

Sau khi chạy hồi quy panel, để kiểm tra tương quan chuỗi serial correlation cần chạy lệnh xtserial , tuy nhiên nếu máy chưa cài lệnh này thì khi chạy sẽ bị báo lỗi như sau:

. xtserial
unrecognized command:  xtserial
r(199);

Lý do là lệnh này Stata không có sẵn, muốn chạy được phải cài thêm xtserial

Do đó ta cần phải thực hiện cài đặt bằng cách sau

Gõ lệnh search xtserial

Lúc này Stata sẽ hiển thị cửa sổ

Sau đó tiếp tục nhấn vào mục st0039 như trong hình. Cửa sổ sau hiện ra

Tiếp tục nhấn vào mục (click here to install)

 

Lúc đó gói này sẽ được cài vào máy như sau
package name:  st0039.pkg
        from:  http://www.stata-journal.com/software/sj3-2/

checking st0039 consistency and verifying not already installed…
installing into c:\ado\plus\…
installation complete.
—————————————————————————
(click here to return to the previous screen)

Và các bạn có thể sử dụng lệnh này để sử dụng rồi nhé.

Như vậy nhóm đã hướng dẫn Cách cài đặt lệnh xtserial để kiểm tra tương quan chuỗi serial correlation thành công, các bạn có cần hỗ trợ tư vấn hỗ trợ khi làm bài cứ liên hệ nhóm nhé.

Comments