Phân Tích Stata

Trang http://phantichstata.com được nhóm MBA Đại Học Bách Khoa Tp.HCM lập ra, nghiên cứu các tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh về STATA, quy trình, các thủ thuật xử lý dữ liệu bằng STATA khi làm luận văn. Ngoài ra nhóm còn có thể hỗ trợ thu thập/xử lý dữ liệu, chạy hồi quy, kiểm định trên STATA ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Liên hệ Facebook hoặc Viber/Zalo để được xử lý,trả lời ngay

-Viber/zalo 

-Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

Sau đây là mục lục các bài viết:

Comments